DOT INTER GROUP

DIY PRODUCT

ปลดข้อจำกัดของเครื่องมือ

Do it your selfจานเจียร์เพรช

ผิวจานเคลือบด้วยเพรชทั้ง 3 ด้านขณะลับคมสามารถมองทะลุผ่านแผ่นจานได้ สามารถมองเห็นชิ้นงาน

 ลับคมได้เองด้วยมุม หรือองศาที่ถูกต้อง ใช้ได้ทั้งตัด เจียร์ ลับคมตกแต่งงาน