DOT INTER GROUP

DIY PRODUCT

ปลดข้อจำกัดของเครื่องมือ

Do it your selfชุดกลึงงานไม้

ทำจากโลหะเหล็กแข็ง ใช้งานง่ายโดยนำไปติดยึดขอบโต๊ะทั้งสองข้าง ใช้กับสว่านที่มีคอจับ 43 มม.

 สำหรับจับชิ้นงานและดอกจิกสำหรับติดสว่านไฟฟ้าเพื่อจับชิ้นงานที่กลึง