DOT INTER GROUP

DIY PRODUCT

ปลดข้อจำกัดของเครื่องมือ

Do it your self KAINDL  

ชุดอุปกรณ์เสริมสว่าน เป็นนวัตกรรมจากประเทศเยอรมันนีที่ใช้ได้กับสว่านทุกรุ่น ทุกแบรนด์

ทำให้สว่านทั่วไปซึ่งปกติทำหน้าที่เจาะได้เพียงอย่างเดียว เปลี่ยนสภาพการใช้งานเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์

มากมาย  สามารถสร้างงานได้หลากหลาย ทั้งงานขัดงานเจียร์ งานลับคมต่างๆ  ฯลฯ

                 เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมภายในบ้าน, อาคาร ตลอดจนการใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

วิธีการใช้งานง่าย รวดเร็ว สะดวก และอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสมกับผู้เป็นช่าง หรือผู้นิยมทำงานช่าง

ด้วยตนเองโดยใช้อุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกได้อย่างง่ายดาย