DOT INTER GROUP

DIY PRODUCT

ปลดข้อจำกัดของเครื่องมือ

Do it your selfแผ่นขัดสนิมและคราบสกปรก

กำจัดสนิมและคราบสกปรกได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับตัวถังรถยนต์ทำความสะอาดง่ายเพียงนำมาเคาะ 

หรือใช้ลมเป่า (ห้ามนำไปขัดกับวัสดุเปียกน้ำ)