DOT INTER GROUP

DIY PRODUCT

ปลดข้อจำกัดของเครื่องมือ

Do it your selfตัวจับคอสว่าน

ทำจากโลหะเหล็กแข็ง ใช้กับสว่านที่มีคอจับขนาด 43 มม. ตัวจับสามารถหมุนได้รอบทิศทาง360 องศาด้วย

บอลจอยท์ซึ่งทำจากไฟเบอร์แข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดง่าย